За нас

Икомет започва дейността си през 1992 г. като търговец на вторични метали.

През 1994 г. пуска в експлоатация леярна за алуминиеви сплави. Леярското производство е преустановено през 2002 година. Следва строителство на нов леярски цех, който започва работа през 2010 г.

icomet-base

Днес Икомет извършва дейност на три площадки с площ над 23 000 кв.м. разположени в Северната промишлена зона на гр. Разград.

На две площадки е разположена дейността по търговия и преработка на метални вторични суровини а на третата е Леярски цех.

С високо квалифициран персонал от над 40 човека във фирмата се произвеждат:

  • сортиран, нарязан, сепариран и балиран скрап с високо качество – готов за потребление от металургични заводи както у нас, така и в други страни;
  • алуминиеви сплави и лигатури с най-високо качество намиращи добър прием в много леярни. Годишния капацитет е 2400 тона сплави.

Производствените процеси в Икомет следват най-добрите производствени практики в света. Всяка партида, готова за продажба, отговаря на утвърдените стандарти и е съобразена с конкретните изисквания на клиента.

Търговия и преработка на метални вторични суровини
Сортиран, нарязан, сепариран и балиран скрап с високо качество - готов за потребление от металургични заводи както у нас, така и в други страни.
Леярна за алуминиеви сплави
Произвеждат се алуминиеви сплави и лигатури с най-високо качество. Годишният капацитет е 2400 тона сплави.
Грижа за околната среда
Цялостната дейност на Икомет е ориентирана към грижата за опазване на околната среда и запазванен равновесието в заобикалящата ни среда