Контакти

За да се свържете с нас, можете да попълните следната форма за контакти:

E-mail contact@icometbg.com
Телефон/Факс +359 84 660 829

  Име *

  Фамилия *

  Фирма *

  Телефон *

  E-mail *

  Вашето съобщение

  Търговия и преработка на метални вторични суровини
  Сортиран, нарязан, сепариран и балиран скрап с високо качество - готов за потребление от металургични заводи както у нас, така и в други страни.
  Леярна за алуминиеви сплави
  Произвеждат се алуминиеви сплави и лигатури с най-високо качество. Годишният капацитет е 2400 тона сплави.
  Грижа за околната среда
  Цялостната дейност на Икомет е ориентирана към грижата за опазване на околната среда и запазванен равновесието в заобикалящата ни среда