EN 1676 Блокове от алуминиеви сплави – химичен състав

Номер Химичен символ DIN Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Ti Всеки Общо Алуминий
EN AB-21000 EN AB-AlCu4MgTi 0,15 0,30 4,2-5,0 0,10 0,20-0,35 - 0,05 0,10 0,05 0,05 0,15-0,25 0,03 0,10 Остатък
EN AB-21100 EN AB-AlCu4Ti 0,15 0,15 4,2-5,2 0,55 - - - 0,07 - - 0,15-0,25 0,03 0,10 Остатък
EN AB-41000 EN AB-AlSi2MgTi 1,6-2,4 0,50 0,08 0,30-0,50 0,50-0,65 - 0,05 0,10 0,05 0,05 0,07-0,15 0,05 0,15 Остатък
EN AB-42000 EN AB-AlSi7Mg 6,5-7,5 0,45 0,15 0,35 0,25-0,65 - 0,15 0,15 0,15 0,05 0,05-0,20 0,05 0,15 Остатък
EN AB-42100 EN AB-AlSi7Mg0,3 6,5-7,5 0,15 0,03 0,10 0,30-0,45 - - 0,07 - - 0,10-0,18 0,03 0,10 Остатък
EN AB-42200 EN AB-AlSi7Mg0,6 6,5-7,5 0,15 0,03 0,10 0,50-0,70 - - 0,07 - - 0,10-0,18 0,03 0,10 Остатък
EN AB-43000 EN AB-AlSi10Mg(a) DIN 239 9,0-11,0 0,40 0,03 0,45 0,25-0,45 - 0,05 0,10 0,05 0,05 0,15 0,05 0,15 Остатък
EN AB-43100 EN AB-AlSi10Mg(b) DIN 239 9,0-11,0 0,45 0,08 0,45 0,25-0,45 - 0,05 0,10 0,05 0,05 0,15 0,05 0,15 Остатък
EN AB-43200 EN AB-AlSi10Mg(Cu) DIN 233 9,0-11,0 0,55 0,30 0,55 0,25-0,45 - 0,15 0,35 0,10 - 0,15 0,05 0,15 Остатък
EN AB-43300 EN AB-AlSi9Mg 9,0-10,0 0,15 0,03 0,10 0,30-0,45 - - 0,07 - - 0,15 0,03 0,10 Остатък
EN AB-43400 EN AB-AlSi10Mg(Fe) DIN 239D 9,0-11,0 0,45-0,9 0,08 0,55 0,25-0,50 - 0,15 0,15 0,15 0,05 0,15 0,05 0,15 Остатък
EN AB-44000 EN AB-AlSi11 10,0-11,8 0,15 0,03 0,10 0,45 - - 0,07 - - 0,15 0,03 0,10 Остатък
EN AB-44100 EN AB-AlSi12(b) DIN 230 10,5-13,5 0,55 0,10 0,55 0,10 - 0,10 0,15 0,10 - 0,15 0,05 0,15 Остатък
EN AB-44200 EN AB-AlSi12(a) DIN 230 10,5-13,5 0,40 0,03 0,35 - - - 0,10 - - 0,15 0,05 0,15 Остатък
EN AB-44300 EN AB-AlSi12(Fe) DIN 230D 10,5-13,5 0,45-0,9 0,08 0,55 - - - 0,15 - - 0,15 0,05 0,25 Остатък
EN AB-44400 EN AB-AlSi9 8,0-11,0 0,55 0,08 0,50 0,10 - 0,05 0,15 0,05 0,05 0,15 0,05 0,15 Остатък
EN AB-45000 EN AB-AlSi6Cu4 DIN 225 5,0-7,0 0,9 3,0-5,0 0,20-0,65 0,55 0,15 0,45 2,0 0,30 0,15 0,20 0,05 0,35 Остатък
EN AB-45100 EN AB-AlSi5Cu3Mg 4,5-6,0 0,50 2,6-3,6 0,55 0,20-0,45 - 0,10 0,20 0,10 0,05 0,20 0,05 0,15 Остатък
EN AB-45200 EN AB-AlSi5Cu3Mn 4,5-6,0 0,7 2,5-4,0 0,20-0,55 0,40 - 0,30 0,55 0,20 0,10 0,15 0,05 0,25 Остатък
EN AB-45300 EN AB-AlSi5Cu1Mg 4,5-5,5 0,55 1,0-1,5 0,55 0,40-0,65 - 0,25 0,15 0,15 0,05 0,05-0,20 0,05 0,15 Остатък
EN AB-45400 EN AB-AlSi5Cu3 4,5-6,0 0,50 2,6-3,6 0,55 0,05 - 0,10 0,20 0,10 0,05 0,20 0,05 0,15 Остатък
EN AB-46000 EN AB-AlSi9Cu3(Fe) DIN 226D 8,0-11,0 0,6-1,1 2,0-4,0 0,55 0,15-0,55 0,15 0,55 1,2 0,35 0,25 0,20 0,05 0,25 Остатък
EN AB-46100 EN AB-AlSi11Cu2(Fe) 10,0-12,0 0,45-1,0 1,5-2,5 0,55 0,30 0,15 0,45 1,7 0,25 0,25 0,20 0,05 0,25 Остатък
EN AB-46200 EN AB-AlSi8Cu3 DIN 226 7,5-9,5 0,7 2,0-3,5 0,15-0,65 0,15-0,55 - 0,35 1,2 0,25 0,15 0,20 0,05 0,25 Остатък
EN AB-46300 EN AB-AlSi7Cu3Mg 6,5-8,0 0,7 3,0-4,0 0,20-0,65 0,35-0,60 - 0,30 0,65 0,15 0,10 0,20 0,05 0,25 Остатък
EN AB-46400 EN AB-AlSi9Cu1Mg 8,3-9,7 0,7 0,8-1,3 0,15-0,55 0,30-0,65 - 0,20 0,8 0,10 0,10 0,10-0,18 0,05 0,25 Остатък
EN AB-46500 EN AB-AlSi9Cu3(Fe)(Zn) DIN 226/3 8,0-11,0 0,6-1,2 2,0-4,0 0,55 0,15-0,55 0,15 0,55 3,0 0,35 0,25 0,20 0,05 0,25 Остатък
EN AB-46600 EN AB-AlSi7Cu2 6,0-8,0 0,7 1,5-2,5 0,15-0,65 0,35 - 0,35 1,0 0,25 0,15 0,20 0,05 0,15 Остатък
EN AB-47000 EN AB-AlSi12(Cu) DIN 231 10,5-13,5 0,7 0,9 0,05-0,55 0,35 0,10 0,30 0,55 0,20 0,10 0,15 0,05 0,25 Остатък
EN AB-47100 EN AB-AlSi12Cu1(Fe) DIN 231D 10,5-13,5 0,6-1,1 0,7-1,2 0,55 0,3 0,10 0,30 0,55 0,20 0,10 0,15 0,05 0,25 Остатък
EN AB-48000 EN AB-AlSi12CuNiMg DIN 260 10,5-13,5 0,6 0,8-1,5 0,35 0,9-1,5 - 0,7-1,3 0,35 - - 0,20 0,05 0,15 Остатък
EN AB-51000 EN AB-AlMg3(b) DIN 242 0,45 0,45 0,08 0,45 2,7-3,5 - - 0,10 - - 0,15 0,05 0,15 Остатък
EN AB-51100 EN AB-AlMg3(a) DIN 242 0,45 0,40 0,03 0,45 2,7-3,5 - - 0,10 - - 0,15 0,05 0,15 Остатък
EN AB-51200 EN AB-AlMg9 DIN 249 2,5 0,45-0,9 0,08 0,55 8,5-10,5 - 0,10 0,25 0,10 0,10 0,15 0,05 0,15 Остатък
EN AB-51300 EN AB-AlMg5 DIN 244 0,35 0,45 0,05 0,45 4,8-6,5 - - 0,10 - - 0,15 0,05 0,15 Остатък
EN AB-51400 EN AB-AlMg5(Si) DIN 245 1,3 0,45 0,03 0,45 4,8-6,5 - - 0,10 - - 0,15 0,05 0,15 Остатък
EN AB-71000 EN AB-AlZn5Mg 0,25 0,70 0,15-0,35 0,40 0,45-0,70 0,15-0,60 0,05 4,50-6,00 0,05 0,05 0,12-0,20 0,05 0,15 Остатък
Търговия и преработка на метални вторични суровини
Сортиран, нарязан, сепариран и балиран скрап с високо качество - готов за потребление от металургични заводи както у нас, така и в други страни.
Леярна за алуминиеви сплави
Произвеждат се алуминиеви сплави и лигатури с най-високо качество. Годишният капацитет е 2400 тона сплави.
Грижа за околната среда
Цялостната дейност на Икомет е ориентирана към грижата за опазване на околната среда и запазванен равновесието в заобикалящата ни среда